7 oraz 14 grudnia – prace modernizacyjne w głównym węźle sieci SUM

W dniach 7 oraz 14 grudnia 2016 przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne w głównym węźle sieci teleinformatycznej SUM. Prace prowadzone będą w godzina popołudniowych (16.00 – 19.00). W związku z tym wystąpią przerwy w dostępie do sieciowych usług informatycznych Uniwersytetu (w tym również do Internetu). Osoby korzystające w tych dniach/godzinach z usługi zdalnej pracy lub pracujące w siedzibie SUM prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Marcin Chabior

Centrum Informatyki i Informatyzacji