Ostatnia modyfikacja treści: Grudzień 20, 2016 at 21:45 pm
Administratorzy: Rafał Wachelka [rwachelka@sum.edu.pl]
Adres: https://etester.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Elektroniczny system egzaminacyjny służy do przeprowadzania testów i egzaminów sprawdzających wiedzę. Cały system składa się z panelu wykładowcy, systemu rezerwacji miejsca na sali egzaminacyjnej, modułu egzaminacyjnego, mobilnej aplikacji testowej oraz ogólnodostępnej aplikacji mobilnej służącej do samodzielnego przygotowania się do egzaminu.

Ważne odnośniki:
Dostęp do systemu dla wykładowcy: http://etester.sum.edu.pl/admin
Dostęp do systemu dla studenta: http://etester.sum.edu.pl
Rezerwacja tabletów: http://etester.sum.edu.pl/rezerwacja-tabletow

Ważne funkcjonalności

 1. Możliwość tworzenia kilku rodzajów pytań i grupowania ich w zestawach pytań.
 2. Zakładanie testów/egzaminów w oparciu o dany zestaw pytań i parametry takie jak:
  1. limit czasu z rozgraniczeniem na cały test, bądź na pytanie,
  2. ramy czasowe, w ramach których test jest możliwy do rozwiązania,
  3. liczbę losowanych pytań z zestawu,
  4. możliwość powrotu do poprzedniego pytania.
 3. Zabezpieczenie testu hasłem.
 4. Możliwość tworzenia wielu baz pytań w kontekście jednego użytkownika
 5. Możliwość współtworzenia jednej bazy pytań przez wielu użytkowników [NOWOŚĆ]
 6. Przeglądanie wyników studentów danego testu.

Automatyczne podliczenie rozwiązanego testu w module egzaminacyjnym i mobilnej aplikacji testowej.

Zasady nadawania uprawnień

Aby korzystać z systemu należy przeprowadzić jednorazową rejestrację, a następnie logować się używając nazwy użytkownika i hasła swojej poczty pracowniczej SUM. Procedura opisana jest w materiałach szkoleniowych.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję „KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych