Zgłoś problem

Wszystkie zgłoszenia dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz awarii sprzętowych należy zgłaszać poprzez Elektroniczny System Zgłoszeniowy (OTRS). Dzięki temu zachowywana jest historia zgłoszenia dotycząca zarówno czasu realizacji jak również sposobu usunięcia problemu.

Przygotuj zajęcia elearningowe

Platforma elearningowa SUM to wygodne narzędzie umożliwiające zamieszczanie w formie elektronicznej wykładów, testów i wszelkich materiałów dydaktycznych dla studentów. Dzięki dostępnym funkcjonalnościom można nie tylko wygodnie udostępniać wiedzę ale również kontrolować postępy dydaktyczne i aktywność studentów w systemie.

Zamów wideokonferencję

Centrum Informatyki wspomaga przygotowanie wideokonferencji w ramach spotkań komisji habilitacyjnych, obron, spotkań biznesowych itp. Dbamy o zapewnienie dostępu do odpowiednich aplikacji oraz zestawiamy połączenia dla wielu uczestników. Zamówienie udziału w wideokonferencji wymaga od osoby zainteresowanej dokonania zgłoszenia minimum 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.

Lista najbliższych szkoleń

ID Course Name Duration Start Date
2018/12/14 Szkolenie I: Elektroniczny System Obsługi Testów i Egzaminów + E-Dysk + System Zgłoszeniowy 90 minut - rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00 14/12/2018
2018/12/14/WD Szkolenie II: Wprowadzanie ocen (Wirtualny Dziekanat) 60 minut - rozpoczęcie szkolenia godz. 10:45 14/12/2018
2018/12/14/G Szkolenie III: Generator Stron WWW 60 minut - rozpoczęcie szkolenia godz. 12:00 14/12/2018

Informujemy, że oprócz ww. szkoleń na platformie elearningowej SUM znajduje się zestaw materiałów szkoleniowych obejmujących usługi i systemy informatyczne funkcjonujące w SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy zalogować się w systemie elearningowym dostępnym pod adresem https://elearning.sum.edu.pl wykorzystując login i hasło poczty elektronicznej SUM a następnie wybrać katalog Centrum Informatyki i Informatyzacji.

Zawsze chciałem, żeby mój komputer
był tak łatwy w użyciu jak mój telefon.
Moje życzenie się spełniło, ponieważ już nie potrafię
używać swojego telefonu.

Bjarne Stroustrup  – duński informatyk, profesor Texas A&M University, twórca języka programowania C++