Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 7, 2016 at 7:30 am
Administratorzy: Grzegorz Wszelaki [gwszelaki@sum.edu.pl]
Adres: usługa nie jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

System Digital Signage to nowoczesne rozwiązanie, umożliwiające emisję treści zgodnie z preferencjami, atrybutami odbiorców, miejscem oraz określonym czasem.  Treści są zwykle wyświetlane na przeznaczonych do tego celu telewizorach, monitorach, projektorach itp.

Atutem Digital Signage jest możliwość zdalnego i centralnego sterowania siecią monitorów informacyjnych, niezależnie od tego jak rozległa będzie liczba nośników. Wyświetlane komunikaty są w pełni zautomatyzowane, w związku z czym odbiorca ma dostęp zawsze do aktualnych danych. Monitory reklamowe mogą więc wyświetlać treści informacje lub reklamowe oraz np. dane dotyczące prognozy pogody, najważniejszych wiadomości dnia, kursów walut itd.

System Digital Signage może zawierać określone pluginy oraz być zintegrowany np. z  aplikacjami bazodanowymi lub stroną www firmy, w związku z czym wyświetlane komunikaty zmieniają się automatycznie, bez konieczności wprowadzania ich na bieżąco.

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym system DS funkcjonuje w obrębie Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Na obecną chwilę system składa się z 7 ekranów wyświetlających treści (w tej roli zastosowane zostały 42-calowe telewizory LCD), 6 końcówek zapewniających sygnał dla ekranów (tzw. playerów) oraz serwera DS do centralnego zarzadzania systemem. Głównym zastosowaniem systemu jest do wyświetlanie komunikatów dla studentów, ważnych informacji, ogłoszeń itd. Używany jest również w czasie zajęć ze studentami do transmisji obrazu z laboratoriów (np. z pomieszczenia spektrometru NMR) na sale seminaryjne.

Ważne funkcjonalności

System umożliwia wyświetlanie określonych treści na ekranach telewizyjnych.  Ekrany są podpięte do playerów, każdy player pracuje niezależnie i może wyświetlać inną zawartość. Wyświetlane treści mogą być: tekstem, obrazem, filmem, prezentacją, kanałem RSS, obrazem z kamery. Możliwe jest formatowanie graficzne wyświetlanych treści, wyświetlanie na jednym ekranie obrazu z kilku źródeł równocześnie.

System umożliwia dokładne rozplanowanie w czasie uruchamiania poszczególnych materiałów do wyświetlenia. Materiały są wyświetlane wg. przygotowanego harmonogramu, w razie potrzeby są włączane i wyłączane ekrany w czasie pracy systemu. Cały proces odbywa się automatycznie i nie wymaga interwencji administratora systemu.

Digital Signage jest centralnie zarządzany przy pomocy serwera DS. Serwer służy do wysyłania treści do playerów i zarządzania nimi. Połączenie playerów z serwerem jest wymagane tylko na czas synchronizacji playera z serwerem, po synchronizacji player działa niezależnie od serwera, system jest więc odporny na problemy z połączeniem sieciowym.

Zasady nadawania uprawnień

Użytkownik nie obsługuje systemu, jest tylko odbiorcą treści, nie ma więc w systemie żadnych uprawnień. Treści do umieszczenia w systemie, po akceptacji przez kierownika Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, prof. dr hab. Stanisława Boryczkę, należy przesłać do administratora systemu (Grzegorz Wszelaki, gwszelaki@sum.edu.pl)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych