Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 14, 2016 at 12:22 pm
Administratorzy: Rafał Widyna [rwidyna@sum.edu.pl]
Adres: https://eduroam.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Sieć bezprzewodowa działająca na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstała w celu ułatwienia dostępu do sieci Internet pracownikom, studentom oraz gościom naszej uczelni.

Sieć ma służyć szybszemu i łatwiejszemu korzystaniu z zasobów Internetu podczas wykładów, spotkań oraz w czasie wolnym od nauki. Jednakże proszę pamiętać, że do codziennej pracy zaleca się korzystanie z połączenia przewodowego, które jest pewniejsze oraz stabilniejsze.

Należy pamiętać, iż podczas logowania się do sieci bezprzewodowej, używa się tych samych danych co do konta poczty, tak więc nie należy nikomu podawać swojego użytkownika i hasła. W przypadku udostępnienia swoich danych w celu zalogowania się do sieci innej osobie, narażamy się na ryzyko udostępnienia innych usług działających w uczelni. Nie zaleca się zapamiętywania haseł na urządzeniach, które podłączamy do sieci bezprzewodowej, tym bardziej gdy nie są naszą własnością!

Czym zatem jest eduroam?

eduroam – jest to bezprzewodowa łączność na terenie ośrodków naukowych. eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA, jest projektem mającym na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego.

Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet, w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

Parametry sieci eduroam na terenie obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
Nazwa sieci (SSID): eduroam
Uwierzytelnienie: WPA2 (WPA2 Enterprise)
Szyfrowanie: AES

Zobacz jak skonfigurować usługę eduroam na Twoim urządzeniu  

W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Operatorem regionalnym na terenie śląska jest Politechnika Śląska w Gliwicach. Więcej informacji o rozwoju oraz zasięgu sieci eduroam można znaleźć na stronach:

http://www.eduroam.sum.edu.pl
http://www.eduroam.pl
http://www.eduroam.org

Zasady nadawania uprawnień

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą zalogować się do sieci bezprzewodowej o identyfikatorze eduroam korzystając z danych do konta pocztowego (dotyczy domeny sum.edu.pl). W polu użytkownik należy podać nazwakonta@sum.edu.pl gdzie nazwakonta odpowiada nazwie użytkownika poczty; natomiast w polu hasło należy podać hasło dostępowe poczty elektronicznej SUM.

Uzyskanie dostępu do bezprzewodowej sieci eduroam, a poprzez tę sieć do Internetu wymaga podania loginu i hasła (tożsamych z elektroniczną pocztą studencką w domenie @med.sum.edu.pl)
Jeżeli nie masz jeszcze konta pocztowego w SUM, przejdź do rejestracji.

Chcę założyć konto pocztowe w SUM  

Bezprzewodowa sieć eduroam SUM jest fragmentem systemu ogólnoeuropejskiego, a zatem jeżeli Państwa instytucja jest również członkiem tego projektu i u siebie korzystacie Państwo z uwierzytelnionej łączności bezprzewodowej, to powinniście bez przeszkód podłączyć się w SUM. Jeżeli w Państwa instytucji sieć bezprzewodowa ma identyfikator eduroam to podłaczenie w SUM nie powinno wymagać absolutnie żadnych zabiegów i powinno przebiec identycznie jak w Państwa instytucji. Najprawdopodobniej wystarczy włączyć notebooka i być w obszarze, gdzie nasza sieć jest dostępna. Jeżeli Państwa sieć domowa ma inny identyfikator, to w SUM, z listy dostępnych sieci, proszę wybrać sieć eduroam i skonfigurować dla niej uwierzytelnianie 802.1x, w identyczny sposób jak w swojej instytucji. Państwa dane uwierzytelniające zostaną przekazane bezpiecznym, szyfrowanym kanałem do Państwa serwera i na podstwawie odpowiedzi, którą od niego otrzymamy, uzyskacie Państwo dostęp do naszej sieci.

Włączenie się do sieci eduroam w SUM daje Państwu dostęp do Internetu, nie będziecie Państwo jednak mogli korzystać z części lokalnych zasobów SUM-net (na przykład do usług ograniczonych umową licencyjną).

Gaining access to the eduroam wireless network, and through the network to the Internet requires a login and password.

Each student at the University has the right to use the eduroam network in a manner consistent with the rules of SUM-NET network, afterthe account access (registration).

REGISTER  

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych