Ostatnia modyfikacja treści: Sierpień 29, 2019 at 15:15 pm
Administratorzy: Aleksander Kopek [akopek@sum.edu.pl]
Adres: usługa nie jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Ostatnia modyfikacja treści: Sierpień 29, 2019 at 15:15 pm

OPTICAMP oparty jest na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, Doktoranckich i Kartach Pracowniczych. W zależności od potrzeb każda z nich może spełniać szereg praktycznych funkcji.

Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta to, zgodnie z rozporządzeniem, karta plastikowa z wbudowanym elektronicznym układem stykowym. Jej ważność zapisywana jest w pamięci karty oraz oznaczana odpowiednimi hologramami. Na karcie zakodowane są także informacje o przysługujących studentowi uprawnieniach. Zapisy te mogą być dynamicznie modyfikowane wraz ze zmianami statusu studenta.

Rocznie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dla swoich studentów drukuje średnie 3400 legitymacji. By sprostać wymaganiom studentów i szybko dostarczyć ELS do dziekanatów wyposażyliśmy się w nowoczesną drukarkę termo sublimacyjną marki MATICA, która zapewnia wysoką jakość nadruków na karty elektroniczne.

W zależności od stopnia rozbudowy systemu kampusowego, legitymacja spełnia szereg funkcji. Działa między innymi jako identyfikator biblioteczny, klucz do logowania się na komputerach* i w uczelnianym systemie*. Karty wyposażone są w funkcje e-portmonetki. Dzięki niej studenci mogą korzystać z OTPICAMP BCW. To wygodny dla studenta, sposób korzystania z zasobów Uczelni. Jednocześnie administratorzy systemu dostają możliwość kontroli tego co użytkownik robi i z czego korzysta, co w zdecydowany sposób podnosi poziom bezpieczeństwa.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nieustannie rozwija się w kierunku nowoczesnych rozwiązań kartowych, staramy się wprowadzić możliwie jak najwięcej innowacji, które pomogą w znacznie łatwiejszym stopniu poruszać się po uczelni. Jesteśmy też otwarci na sugestie naszych studentów.

Ważne funkcjonalności

 1. szybki dostęp do biblioteki, logowania do stacji roboczych w bibliotekach*
 2. możliwość korzystania z BCW
 3. daje prawo do korzystania z pakietu Office 365 w ramach subskrypcji dostępnej na uczelni*
 4. możliwość szybkiej autoryzacji w Wirtualnym Dziekanacie*
 5. możliwość pobierania kluczy w wynajętym pokoju Domów Studenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*
 6. łatwe i sprawne sprawdzanie obecności na zajęciach w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
 7. autoryzacja w uczelnianej sieci WiFi bez konieczności dodatkowej rejestracji*

* wkrótce

Zasady nadawania uprawnień

Przedłużanie ważności i wydawanie nowych legitymacji odbywa się w macierzystym dziekanacie przynależnym studentowi.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję “KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych