Ostatnia modyfikacja treści: Grudzień 10, 2018 at 23:17 pm
Administratorzy: Tomasz Pucek [tpucek@sum.edu.pl]
Adres: https://etester.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Elektroniczny system egzaminacyjny służy do przeprowadzania testów i egzaminów sprawdzających wiedzę. Cały system składa się z panelu wykładowcy, systemu rezerwacji miejsca na sali egzaminacyjnej, modułu egzaminacyjnego, mobilnej aplikacji testowej oraz ogólnodostępnej aplikacji mobilnej służącej do samodzielnego przygotowania się do egzaminu.

Logowanie dla Wykładowcy

Po zalogowaniu loginem i hasłem poczty uniwersyteckiej możliwe będzie dodawanie nowych pytań do bazy, tworzenie zestawów egzaminacyjnych i zaliczeniowych. Każdy Wykładowca widzi wyłącznie swoje zestawy egzaminacyjne ale może udostępniać je do współtworzenia innym pracownikom dydaktycznym.

Logowanie dla Studenta

Po zalogowaniu loginem i hasłem poczty uniwersyteckiej możliwe będzie przystąpienie do egzaminu. Na liście widoczne są tylko aktywne egzaminy. Dostęp do egzaminu możliwy jest po podaniu hasła, które udostępnia Wykładowca.

Rezerwacja tabletów

Tablety (maksymalnie 34 sztuki) należy zarezerwować conajmniej 5 dni przed planowanym terminem egzaminu. Jeżeli okaże się, że ten termin jest zajęty skontaktujemy się w ciągu 24 godzin celem ustalenia innego terminu. Egzaminy mogą się odbywać wyłącznie w salach dydaktycznych i aulach Uniwersytetu.

W przypadku potrzeby korzystania z aplikacji na potrzeby wprowadzania / zarządzania pytaniami spoza sieci informatycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, należy skorzystać z udostępnianej przez SUM usługi Zdalnej Pracy.

Prosimy pamiętać, że korzystanie z usług IT w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wymaga posiadania konta email w domenie @sum.edu.pl

Terminy egzaminów

Ważne funkcjonalności

 1. Możliwość tworzenia kilku rodzajów pytań i grupowania ich w zestawach pytań.
 2. Zakładanie testów/egzaminów w oparciu o dany zestaw pytań i parametry takie jak:
  1. limit czasu z rozgraniczeniem na cały test, bądź na pytanie,
  2. ramy czasowe, w ramach których test jest możliwy do rozwiązania,
  3. liczbę losowanych pytań z zestawu,
  4. możliwość powrotu do poprzedniego pytania.
 3. Zabezpieczenie testu hasłem.
 4. Możliwość tworzenia wielu baz pytań w kontekście jednego użytkownika
 5. Możliwość współtworzenia jednej bazy pytań przez wielu użytkowników
 6. Przeglądanie wyników studentów danego testu
 7. Tworzenie jednego egzaminu w oparciu o kilka baz pytań [NOWOŚĆ].
 8. Podgląd skali trudności pytania na liście pytań dostępnych do tworzenia egzaminu [NOWOŚĆ]
 9. Podgląd krotności użycia pytań w zestawie we wcześniejszych egzaminach [NOWOŚĆ]
 10. Automatyczne podliczenie rozwiązanego testu w module egzaminacyjnym i mobilnej aplikacji testowej.

W przypadku potrzeby korzystania z aplikacji na potrzeby wprowadzania / zarządzania pytaniami spoza sieci informatycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, należy skorzystać z udostępnianej przez SUM usługi Zdalnej Pracy [https://wd.sum.edu.pl/zp/].

Prosimy pamiętać, że korzystanie z usług IT w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wymaga posiadania konta email w domenie @sum.edu.pl

Zasady nadawania uprawnień

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję “KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych