Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 5, 2016 at 21:56 pm
Administratorzy: Centrum Informatyki [informatyka@sum.edu.pl]
Adres: usługa nie jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Od roku 2012 głosowania w ramach posiedzeń Senatu oraz Rad Wydziałów odbywają się z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Głosowania. System ten w znaczący sposób usprawnił przebieg głosowań eliminując wszelkie niejednoznaczności prezentując wyniki bezpośrednio po zakończeniu każdego z głosowań, uwzględniając formy głosowań oraz kontrolując kworum. W skład systemu wchodzą bezprzewodowe piloty, odbiornik oraz laptop z oprogramowaniem dzięki czemu głosowanie może odbyć się w dowolnym miejscu. Piloty do głosowania wyposażone są w wyświetlacz a ich obsługa jest prosta i intuicyjna. System można każdorazowo dostosować do tematu wydarzenia i skonfigurować pod konkretny cel głosowania. Treść głosowania, odpowiedzi oraz wyniki mogą być prezentowane na ekranie LCD lub ekranie projekcyjnym. Wyświetlane są zarówno numery pilotów, z których oddano głosy jak również graficzna prezentacja wyników.

Ważne funkcjonalności

 1. wprowadzenie propozycji głosowanych uchwał (z możliwością edycji treści w trakcie posiedzenia)
 2. możliwość wprowadzenia listy osób uprawnionych do głosowania
 3. możliwość wyłączenia wybranych osób z poszczególnych głosowań
 4. możliwość identyfikacji uczestników lub ich anonimowość
 5. określenie warunków przegłosowania uchwały
 6. określenie wagi głosów
 7. prezentacja wyniku po każdym głosowaniu
 8. możliwość wydrukowania raportów z wynikami

Zasady nadawania uprawnień

System wykorzystywany jest na potrzeby obsługi głosowań Senatu oraz Rad Wydziałów SUM. Tym samym do jego użytkowania uprawnieni są członkowie tych gremiów. Możliwe jest również, za zgodą JM Rektora użycie systemu w ramach innych głosowań, w przypadku których liczba członków uzasadnia wykorzystanie takiego systemu, np. głosowania w ramach STN.

Instrukcja użytkowania pilotów na RW SUM  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych