Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 21:06 pm
Administratorzy: Jacek Kurkowski [hms@sum.edu.pl];Ireneusz Kęsiak [hms@sum.edu.pl]
Adres: usługa nie jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

System zarządzający procesami dydaktycznymi w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, obejmujący pełny zakres pracy dziekanatów i działów zajmujących się sprawami studentów uczelni. Przechowuje on dane o przebiegu studiów, oraz osiągnięciach. Ewidencjonuje informację o pomocy materialnej oraz stypendiach. Posiada obsługę płatności masowych związanych z opłatą za dydaktykę. Realizuje w pełni czynności związane z meldowaniem studentów w akademikach, oraz dostęp do wirtualnego indeksu, gdzie studenci mają wgląd do swoich ocen.

Ważne funkcjonalności

Do istotnych funkcji systemu należą:

 1. ewidencja danych osobowych
 2. pełne wsparcie dla punktacji ECTS
 3. naliczanie stypendiów
 4. generowanie grup, tworzenie planów, generowanie zajęć
 5. wydruki kart ocen
 6. obsługa przedmiotów obieralnych oraz fakultetów
 7. raporty, zaświadczenia, wydruki dokumentacji związanej z tokami studiów
 8. obsługa praktyk
 9. obsługa domu studenta
 10. proces dyplomowania, wydruki suplementów
 11. obciążanie studentów z tytułu czesnego, akademika, dokumentów, itd.
 12. obsługa walut
 13. wirtualny indeks z dostępem do kont wirtualnych, płatności, stypendiów, ocen,
  oraz komunikatów zamieszczanych przez dziekanaty
 14. elektroniczne protokoły ocen
 15. integracja z systemem kart legitymacji elektronicznej
 16. wsparcie dla systemu POL-on

Zasady nadawania uprawnień

Do pracy w/w systemie wymagana jest licencja na konkretny moduł, w zależności od czynności, które pracownik będzie wykonywał.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z nowym pracownikiem, należy formalnie poinformować dział informatyki o potrzebie nadania odpowiednich uprawnień. Na tym etapie należy podać informację, czy jest to dodatkowy pracownik, czy zastępuje on osobę, która już nie będzie pracować w systemie. W przypadku potrzeby nadania uprawnień kolejnej osobie, zostanie zakupiona licencja dająca możliwość pracy w odpowiednim module.

Należy pamiętać, że pracownik nie posiadający zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź data ważności takiego dokumentu jest nieaktualna, będzie miał konto zablokowane do czasu ponownego wydania wspomnianego dokumentu.

Materiały szkoleniowe - dla Pracowników Dziekanatów

Materiały szkoleniowe - dla Pracowników Dydaktycznych

Obsługa elektronicznego indeksu (film szkoleniowy)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych