Ostatnia modyfikacja treści: Październik 8, 2017 at 0:05 am
Administratorzy: Artur Miś [amis@sum.edu.pl]
Adres: https://ichem.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

System iChem powstał w ramach projektu celowego zamawianego PCZ 03-16 pt. “System gospodarowania substancjami chemicznymi na wydziałach chemicznych i pokrewnych szkół wyższych wraz z systemem eliminacji odpadów chemicznych”.

IChem służy do ewidencji odczynników chemicznych, spełnia więc funkcje programu magazynowego. Charakteryzują go jednak cechy nie spotykane w innych tego typu systemach:

  1. funkcja wymiany informacji o zbędnych odczynnikach,
  2. predefiniowana baza nazw i właściwości odczynników,
  3. zbiór informacji dotyczących zagrożeń w pracy z odczynnikami.

iChem2 jest całkowicie nowym systemem napisanym w języku Java co umożliwiło instalowanie go w różnych systemach operacyjnych.  Ze względu na przyzwyczajenia użytkowników starano się zachować sposób obsługi poszczególnych funkcji poszerzając ich możliwości. Rozbudowano również i uaktualniono bazę właściwości odczynników.

System jest bardzo prosty w obsłudze. Zapewnia dostęp do danych magazynowych odczynników chemicznych, znajdujących się w magazynach.

Dostęp do systemu odbywa się poprzez stronę https://ichem.sum.edu.pl

Ważne funkcjonalności

Wszyscy pracownicy korzystający z sieci SUM posiadają dostęp do wyszukiwarki odczynników. Pozwala ona wyświetlić karty wybranych odczynników. Karta zawiera przydatne informacje, takie jak nazwy pod którymi odczynnik występuje, nr WE, nr indeksowy, wzór sumaryczny, masę molową. Na szczególną uwagę zasługuje Oznakowanie odczynników, środki ostrożności podczas kontaktu i możliwe działania szkodliwe.

Pracownicy posiadający indywidualne konta w systemie iChem, mają dodatkowo możliwość katalogowania stanów magazynowych swoich katedr, jak również przeglądania stanów pozostałych katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zasady nadawania uprawnień

Aby uzyskać uprawnienia do pracy w systemie, należy przesłać na adres e-mail administratora systemu swoje dane, oraz informację do którego magazynu potrzebny jest dostęp. Warunkiem koniecznym jest podanie imienia, nazwiska, katedry/zakładu, oraz e-maila w domenie sum.edu.pl Pełny dostęp do bazy odczynników możliwy jest tylko z wewnątrz sieci SUM, przez pracowników posiadających swoje indywidualne konta imiennego.

Materiały szkoleniowe

System iChem posiada rozbudowaną sekcję Pomoc, wyjaśniającą w jaki sposób korzystać z jego zasobów. Uwaga, dostęp do pomocy systemu iChem występuje w dwóch wariantach, opisując te funkcjonalności, do których użytkownik ma dostęp. W związku z tym moduł dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, jest powiększony o obszary dotyczące pracy w systemie.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych