Ostatnia modyfikacja treści: Październik 30, 2017 at 13:21 pm
Administratorzy: Adrian Kilka [akilka@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Internet w Domach Studenta świadczony jest za pomocą technologii przewodowej i zapewnia stały dostęp do sieci Internet w następujących lokalizacjach:

 • Domy Studenta Nr 1 i 2  ul. Medyków 12A i 12B w Katowicach Ligocie
 • Domy Studenta Nr 3 i 4  ul. Medyków 24 i 26 w Katowicach Ligocie
 • Dom Studenta Nr 1 ul. Jordana 19 w Zabrzu Rokitnicy
 • Dom Studenta Nr 3 ul. Marii Curie – Skłodowskiej 42 w Zabrzu
 • Dom Studenta Nr 5 ul. Marii Curie – Skłodowskiej 44 w Zabrzu
 • Domy Studenta nr 1 i 2 ul . Ostrogórska 30 w Sosnowcu

Ważne funkcjonalności

 1. Zapewnia stały dostęp do sieci Internet
 2. Gniazdo internetowe w każdym pokoju DS
 3. Aktywność użytkowników podlega logowaniu

Zasady nadawania uprawnień

Aby uzyskać dostęp do Internetu w Domach Studenckich należy wykonać następujące kroki:

 1. Podłączyć komputer za pomocą kabla do gniazdka internetowego umieszczonego na ścianie.
 2. Uruchomić przeglądarkę stron internetowych i zalogować się używając adresu e-mail imie.nazwisko@med.sum.edu.pl oraz hasła. Osoby niebędące studentami mogą pobrać voucher z kodem w biurze domu studenta.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych