Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 14, 2016 at 21:13 pm
Więcej informacji: Daria Bruckner [dbruckner@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM prowadzi szeroki zakres wsparcia technicznego zarówno na poziomie usuwania problemów z oprogramowaniem jak również awarii sprzętowych. Pracownicy ECI stanowią pierwszą linię wsparcia, która zapewnia wyeliminowanie zdecydowanej większości problemów i usterek. Ze względu jednak na specyfikę określonych urządzeń (dostępność części, konieczność użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej itp.) naprawy przeprowadzane są poza SUM, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, posiadającymi wymagane doświadczenie i rekomendowanymi przez określonych producentów sprzętu. Dokumentem inicjującym przekazanie urządzenia do autoryzowanego serwisu jest poprawnie wypełniony dokument zapotrzebowania. Prosimy o zapoznanie się z niżej przedstawionymi zasadami, których spełnienie usprawni obieg informacji i skróci czas realizacji naprawy.

Jak prawidłowo wypełnić zapotrzebowanie

KOMPUTERY

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Krótki opis uszkodzenia/awarii komputera
 2. Numer inwentarzowy komputera
 3. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

LAPTOPY

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Krótki opis uszkodzenia/awarii komputera przenośniego
 2. Numer inwentarzowy komputera przenośnego
 3. Nazwę / model komputera przenośnego
 4. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

MONITORY

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Krótki opis uszkodzenia/awarii monitora
 2. Numer inwentarzowy monitora
 3. Nazwę / model monitora
 4. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
 6. W przypadku konieczności zapewnienia monitora zastępczego należy wskazać taką potrzebę w zapotrzebowaniu

DRUKARKI

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Krótki opis uszkodzenia/awarii urządzenia drukującego
 2. Numer inwentarzowy urządzenia drukującego
 3. Nazwę / model urządzenia drukującego
 4. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
 6. W przypadku konieczności zapewnienia zastępczej drukarki należy zawrzeć stosowną informację na ten temat w zapotrzebowaniu

UPS-Y

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Numer inwentarzowy UPS-a
 2. Nazwę / model urządzenia
 3. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Uwaga! Urządzenia podtrzymania napięcia powinny być stosowane wyłącznie w przypadku zabezpieczenia aparatury naukowo-badawczej, serwerów, dużych urządzeń sieciowych itp. Naprawy UPS-ów podtrzymujących napięcie dla stacji roboczych (komputerów) uważane są za bezzasadne. Jeżeli podejrzewają Państwo niestabilność w działaniu sieci elektrycznej, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Dział Techniczny.

INNE

Przed złożeniem zapotrzebowania należy wcześniej skonsultować się z pracownikiem Centrum Informatyk i i Informatyzacji SUM odpowiedzialnym za daną lokalizację. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli informatyk stwierdzi zasadność naprawy urządzenia w serwisie zewnętrznym, należy na zapotrzebowaniu podać:

 1. Krótki opis uszkodzenia/awarii urządzenia
 2. Nazwę / model urządzenia
 3. Numer inwentarzowy urządzenia
 4. Dokładną lokalizację (adres, nr pokoju)
 5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych