Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 5, 2016 at 22:17 pm
Informacje: Grzegorz Kozak [gkozak@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach zakupionych licencji udostępnia nieodpłatnie do użytku przez pracowników, studentów i doktorantów SUM oprogramowanie m.in. do:

 1. statystycznej analizy danych,
 2. projektowania graficznego i edycji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji,
 3. rysowania dwuwymiarowych struktur chemicznych, trójwymiarowej wizualizacji cząsteczek,
 4. przygotowywania posterów i plakatów konferencyjnych.

W sekcji dostępne oprogramowanie został zamieszczony opis licencji posiadanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dostępne oprogramowanie

STATISTICA

Oprogramowanie Statistica firmy StatSoft jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach Programu Licencji Akademickich przedłużanych corocznie na oprogramowania Statistica firmy Statsoft udostępnia nieodpłatnie ww. oprogramowanie dla pracowników, studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dowiedz się więcej  

SAS STATISTIC

Oprogramowanie SAS® wykorzystywane jest przez przedsiębiorstwa, instytucje, ośrodki badawcze oraz uczelnie. Produkty SAS® dzielą się na dwie linie: oprogramowanie narzędziowe oraz gotowe rozwiązania biznesowe.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach odnowiła roczną umowę licencyjną na oprogramowanie firmy SAS Institute Inc. Zgodnie z obowiązującą obecnie licencją Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania ww. oprogramowania dla wykładowców oraz pracowników naukowych i studentów SUM.

Dowiedz się więcej  

CHEM-OFFICE

Oprogramowanie ChemOffice® firmy CambridgeSoft® jest zaawansowanym pakietem aplikacji skierowanych do chemików i biologów wspomagających badania, edukację jak również umożliwiających wizualizację oraz prezentację wyników. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach rocznej licencji na oprogramowanie ChemOffice® firmy CambridgeSoft® udostępnia nieodpłatnie ww. oprogramowanie dla pracowników, studentów oraz doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dowiedz się więcej  

PAKIET COREL

Oprogramowanie CorelDRAW® firmy Corel™ jest zaawansowanym pakietem oprogramowania do projektowania graficznego, które zawiera narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęć, trasowania polegającego na zmianie grafiki rastrowej na grafikę wektorową, przygotowywania grafik internetowych i animacji.

Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite pomaga zrealizować dowolny pomysł graficzny za sprawą dostępu do wielu materiałów szkoleniowych i gotowych zasobów, miedzy innymi 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, 10 000 obrazków cyfrowych i obrazków clipart, 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości oraz 1000 czcionek OpenType®

Dowiedz się więcej  

POSTER GENIUS

W ramach zakupów oprogramowania Centrum Informatyki zapotrzebowało m.in. 50 sztuk licencji na oprogramowanie PosterGenius. Ponieważ jesteśmy już w posiadaniu tego programu, zachęcamy osoby zainteresowane przygotowywaniem posterów i plakatów konferencyjnych do składania zapotrzebowań. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i nie wymaga znajomości funkcjonowania aplikacji graficznych. Kreator poprowadzi nas od momentu wybrania tła, poprzez umieszczenie informacji i wyników badań w postaci wykresów, tabel itp. aż do uzyskania finalnego pliku wyjściowego, który można oddać do druku.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych