Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 8, 2016 at 11:28 am
Administratorzy: Adam Siedlaczek [adams@sum.edu.pl];
Magdalena Rykaczewska-Konecka [mrykaczewska@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Program Płatnik  zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Główne funkcje programu Płatnik:

 1. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 2. Przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
 3. Automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego
 4. Synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS

Ważne funkcjonalności

W programie Płatnika  dokonujemy rejestracji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych, rentowych. Dokumenty są wstępnie weryfikowane, niektóre dane są wypełniane na podstawie słowników otrzymanych z ZUS. Dzięki centralnej bazie danych Ubezpieczonych, która jest na bieżąco synchronizowana z bazą ZUS,  użytkownik korzystający z programu Płatnik ma aktualne informacje o osobie ubezpieczonej.

Program Płatnik umożliwia wydruk wszystkich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z informacją o statusie tych dokumentów w ZUS – np. czy kiedy przez kogo dokument został przekazany W programie możliwe jest tworzenie raportów, filtrowanie danych.

Zasady nadawania uprawnień

O tym kto powinien mieć uprawnienia do pracy w programie Płatnik decyduje kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Jeśli w określonej jednostce zachodzi potrzeba nadania uprawnień dla nowego użytkownika, wówczas kierownik tejże jednostki występuje z wnioskiem do Centrum Informatyki i Informatyzacji o przydzielenie takowych uprawnień.

Jeśli dany użytkownik nabywa prawa po innym użytkowniku to we wniosku winna być zawarta prośba o przeniesienie licencji z jednego pracownika na rzecz drugiego. Po akceptacji wniosek zostaje przekazany do realizacji administratorom programu Płatnik, którzy założą odpowiednie konta, i przeprowadzą podstawowe szkolenie z logowania i użytkowania systemu.

W celu wysyłania dokumentów do ZUS korzystając z funkcjonalności Płatnik – Przekaz elektroniczny użytkownik musi posiadać certyfikat kwalifikowany czyli musi posiadać podpis elektroniczny. Jeżeli użytkownik nie posiada go trzeba wdrożyć procedurę zakupu nowego certyfikatu. Certyfikat posiada okres ważności od roku do dwóch lat i użytkownik ma obowiązek odnowić go przed upływem terminu jego wygaśnięcia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych