Ostatnia modyfikacja treści: Grudzień 9, 2018 at 23:09 pm
Administratorzy: Krzysztof Lysik, Adam Osuchowski
Adres: https://poczta.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Elektroniczna poczta pracownicza to usługa dedykowana dla pracowników SUM. W ramach założonego konta pracownik otrzymuje adres e-mail w domenie sum.edu.pl. Możliwość założenie konta imiennego, funkcyjnego, jednostki lub konta na potrzeby konferencji.

Ważne funkcjonalności

 1. konto email w prestiżowej domenie sum.edu.pl
 2. możliwość konfiguracji poczty na urządzeniach mobilnych (imap,pop3)
 3. możliwość odbierania i wysyłania poczty przez stronę internetową SUM
 4. możliwość ustawienia autoodpowiedzi
 5. filtry antyspamowe
 6. w ramach konta dostęp do platformy elearningowej SUM
 7. w ramach konta dostęp do bezprzewodowego Internetu Eduroam
 8. w ramach konta dostęp do Systemu Zgłoszeniowego SUM
 9. możliwość zarządzania witryną internetową w ramach usługi Generator Stron Internetowych
 10. możliwość skorzystania z usługi Zdalna Praca
 11. możliwość skorzystania z oprogramowania Statistica
 12. możliwość skorzystania z usługi E-dysk

Zasady nadawania uprawnień

W celu założenie konta e-mail należy pobrać formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:
http://sum.edu.pl/images/download/c3i/zal_4r_14711.pdf

Wypełniony formularz, podpisany przez użytkownika oraz kierownika jednostki, powinien być dostarczony do Centrum Informatyki i Informatyzacji (Rektorat). Po założeniu konta pracownik Centrum Informatyki skontaktuje się bezpośrednio z wnioskodawcą w celu przekazania hasła początkowego oraz konfiguracji programu pocztowego.

Konfiguracja klienta pocztowego

Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (IMAP):
Nazwa serwera: poczta.sum.edu.pl
Port: 993
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)
Nazwa serwera: poczta.sum.edu.pl
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło
Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienie, co oznacza że niezbędne jest podanie loginu i hasła.

Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (POP3):
Nazwa serwera: poczta.sum.edu.pl
Port: 995
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję “KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych