Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 20:02 pm
Administratorzy: Krzysztof Lysik
Adres: https://poczta.med.sum.edu.pl
Zgłoś problem: informatyka@sum.edu.pl

Informacje ogólne

Elektroniczna poczta studencka to usługa dedykowana dla studentów i doktorantów SUM. W ramach założonego konta student otrzymuje adres e-mail w domenie med.sum.edu.pl. Z faktu szerokiego zastosowania konto to nazywane jest również Studenckim Kontem Dostępowym.

Ważne funkcjonalności

Ważne funkcjonalności:

 1. konto email w prestiżowej domenie @med.sum.edu.pl,
 2. możliwość konfiguracji poczty na urządzeniach mobilnych (imap,pop3),
 3. możliwość odbierania i wysyłania poczty przez stronę internetową SUM,
 4. możliwość ustawienia autoodpowiedzi,
 5. filtry antyspamowe,
 6. w ramach konta dostęp do platformy elearningowej SUM,
 7. w ramach konta dostęp do bezprzewodowego Internetu Eduroam, oraz Internetu w domu studenta,
 8. w ramach konta dostęp do usługi Proxy,
 9. w ramach konta możliwość odbywania elektronicznych testów/egzaminów,
 10. możliwość skorzystania z oprogramowania Statistica.

Zasady nadawania uprawnień

W celu założenia Studenckiego Konta Dostępowego należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny: https://estudent.sum.edu.pl/konto/

Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami formularza, wymagana aktywacja konta przez inny/prywatny adres email.

Konfiguracja klienta pocztowego

Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (IMAP):
Nazwa serwera: poczta.med.sum.edu.pl
Port: 993
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)
Nazwa serwera: poczta.med.sum.edu.pl
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło
Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienie, co oznacza że niezbędne jest podanie loginu i hasła.

Alternatywnie do IMAP można też użyć protokołu POP3

Konfiguracja serwera poczty przychodzącej (POP3):
Nazwa serwera: poczta.med.sum.edu.pl
Port: 995
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: normalne hasło

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych