Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 14, 2016 at 21:49 pm
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Zasady korzystania z sieci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uregulowane są w zarządzeniu nr 38/2010 z dnia 28.04.2010, do którego załącznik nr 1 stanowi Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) zaktualizowany zarządzeniem nr 147/2011 z dnia 30.11.2011. Regulamin oraz stosowne załączniki, będące formularzami dostępu do określonych usług znajdują się poniżej.

Regulamin

Załączniki do regulaminu

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych