Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 5, 2016 at 22:38 pm
Administratorzy: Marcin Wojciechowski [mwojciechowski@sum.edu.pl]
Adres: https://rekrutacja.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

System Rekrutacji elektronicznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach działa od 2007 roku. Od tego czasu, po każdej rekrutacji zgłaszane są przez jego użytkowników uwagi co do jego działania, oraz propozycje zmian, mających na celu usprawnienie całego procesu. Dzięki temu podczas nowej rekrutacji program będzie już zawierał zgłaszane funkcjonalności. To dzięki temu ciągłemu ewoluowaniu i dopasowywaniu do nowych potrzeb użytkowników, w tej chwili jest to system, który w całości realizuje proces rekrutacji kandydatów na studia magisterskie, pierwszego oraz drugiego stopnia.

Ważne funkcjonalności

System realizuje oraz kontroluje cały proces rekrutacji kandydatów na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach począwszy od zakładania kont, a skończywszy na eksporcie danych kandydatów przyjętych na studia do systemu dziekanatowego. Najważniejsze funkcjonalności realizowane przez system to:

 1. zbieranie niezbędnych danych kandydata, łącznie z jego zdjęciem,
 2. utworzenie podania,
 3. generowanie do podania indywidualnego numeru konta bankowego oraz kontrola płatności opłaty rekrutacyjnej poprzez system masowych płatności SIMP,
 4. wydruki (podanie, regulamin egzaminu, skierowanie na badanie lekarskie, listy rankingowej),
 5. integracja z systemem Epuap,
 6. archiwizacja operacji wykonywanych przez kandydata jak i użytkowników poszczególnych komisji rekrutacyjnych,
 7. tworzenie różnorodnych zestawień na potrzeby SUM,
 8. eksport wszystkich wymaganych danych do systemu dziekanatowego,
 9. eksport zdjęć kandydatów do systemu dziekanatowego w celu wydruku na legitymacje studencką.

Zasady nadawania uprawnień

Przewodniczący lub sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zwraca się z prośbą do Kierownika Informatyki i Informatyzacji SUM o nadanie użytkownikom dostępu do systemu z uwzględnieniem ról jakie mają posiadać poszczególni z nich. Po sprawdzeniu czy użytkownicy mogą przetwarzać dane osobowe, tworzone są konta w systemie. Dane dostępowe do konta są przekazywane następnie w zamkniętej kopercie indywidualnie każdemu z użytkowników. Po pierwszym zalogowaniu do systemu użytkownicy są zobowiązani do zmiany swojego hasła.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych