Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 14, 2016 at 21:51 pm
Administratorzy: Artur Miś [amis@sum.edu.pl]
Adres: https://plagiat.pl/
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

System Antyplagiatowy to internetowy system umożliwiający zbadanie pracy pod kontem nieuprawnionych zapożyczeń. Jego zadaniem jest określenie zakresu podobieństw do prac znajdujących się w bazach danych oraz internecie. System udostępnia operatorowi powyższe informacje poprzez wartości współczynników podobieństw, alerty i listę zapożyczeń z odnośnikami, które mają pomóc kompetentnej osobie w analizie raportu podobieństwa. System anty-plagiatowy plagiat.pl nie sprawdza, która praca został dodana do systemu jako pierwsza. System chroni pracę  prawidłowo  tylko i wyłącznie przy stosowaniu się do procedury antyplagiatowej wdrożonej i stosowanej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Cechy systemu, które chronią prace  poddane procedurze antyplagiatowej

 1. Przeszukiwanie w zasobach polskiego i światowego Internetu
 2. Dostęp do 600 mln dokumentów dostępnych w polskiej wyszukiwarce semantycznej NEKST
 3. Analiza wielojęzykowa
 4. Przeszukiwanie Bazy Aktów Prawnych
 5. Detekcja podobieństw za pomocą zaawansowanych algorytmów bazujących na analizie N-gram
 6. Algorytm sprawdzający – HORNET – wyszukiwanie synonimów i hiperonimów
 7. Zaawansowane analizatory językowe, w tym normalizatory i analiza fleksji
 8. Dopasowanie algorytmów detekcji do specyfiki sprawdzonych dokumentów
 9. Ostrzeżenia o potencjalnej próbie zniekształcenia wyniku analizy antyplagiatowej tzw: ALERT
 10. Dokładny i przejrzysty Raport Podobieństwa, będący wynikiem analizy antyplagiatowej z wyszczególnioną listą źródeł zapożyczeń

Ważne funkcjonalności

 1. Elektroniczne wysyłanie pracy do weryfikacji
 2. Automatyczna weryfikacja pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń
 3. Generowanie Raportu Podobieństwa, stanowiącego wynik analizy antyplagiatowej
 4. Dodanie obronionych prac dyplomowych do Bazy porównawczej uczelni

Zasady nadawania uprawnień

 1. Dziekan Wydziału zwraca się z wnioskiem do Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM o przyznanie dostępu typu operator do systemu antyplagiatowego dla pracownika dziekanatu.
 2. Uprawniony pracownik Centrum Informatyki i Informatyzacji  tworzy zlecenie w systemie zgłoszeniowym OTRS dla UASAP (Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego) dot. utworzenia nowego konta.
 3. UASAP tworzy konto dla operatora wg zlecenia, zamyka zlecenie.
 4. Operator – pracownik dziekanatu  otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną (email) o utworzeniu konta w systemie wraz z instrukcją jak się zalogować.
 5. Wpis do Ewidencji Użytkowników Systemu Informatycznego nowo utworzonego konta operatora .

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych