Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 14, 2016 at 21:02 pm
Administratorzy: Przemysław Jędrusik [elearning@sum.edu.pl]
Adres: https://elearning.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

eci_elearningSystem nauczania na odległość umożliwia studentom /słuchaczom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Uczelni, bez konieczności fizycznej obecności w salach wykładowych. Każdy uczestnik zajęć może zalogować się do systemu z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując dowolne urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon). Niezbędne do uczestniczenia w zdalnych zajęciach jest posiadanie aktywnego uczelnianego konta pocztowego, a także przekazane przez wykładowcę prowadzącego dane zajęcia, jednorazowe hasło dostępowe do kursu. Proces rejestracji użytkownika w systemie polega na wypełnieniu elektronicznego formularza, na podstawie których generowana jest wiadomość aktywacyjna przesyłana pocztą elektroniczną do osoby rejestrującej się. Formularz akceptuje jedynie uczelniane adresy pocztowe. Brak aktywnego konta mailowego uniemożliwia skuteczne przesłanie linka aktywacyjnego, a co za tym idzie dokończenie poprawnej rejestracji w systemie.

Wszelkie materiały przedstawione przez osobę prowadzącą zajęcia udostępniane są w formie elektronicznej, zarówno jeżeli chodzi o treści wykładów, jak i o udostępnione słuchaczom repozytorium plików dodatkowych, niezbędnych do poprawnego przyswojenia treści. Wykładowca może również przeprowadzić zajęcia w formie testu weryfikującego wiedzę uczestnika kursu. Wyniki testów generowane są automatycznie po zakończeniu rozwiązywania zarówno dla wykładowcy, jak i studenta. Platforma elearningowa może być użyta również jako medium przekazywania słuchaczom materiałów szkoleniowych dotyczących wykładów odbywających się w tradycyjnej formie (w sali wykładowej).

Przy użyciu platformy elearningowej student może również nawiązać kontakt z prowadzącym zajęcia, czy to w formie wiadomości systemowej, czy też w formie forum skojarzonego z jednostką kursową.

Ważne funkcjonalności

 1. Prezentacja treści zajęć w postaci materiałów multimedialnych.
 2. Możliwość przeprowadzania testów dla poszczególnych grup studentów.
 3. Możliwość uruchamiania projektów zaliczeniowych.
 4. Komunikacja z wykładowcą.
 5. Śledzenie swoich osiągnięć.
 6. Dostęp do kursów z każdego miejsca na świecie.

Zasady nadawania uprawnień

 1. Po poprawnej rejestracji każdy użytkownik domyślnie posiada konto typu “student”.
 2. Zmiana statusu konta na “Wykładowca” realizowana jest przez administratora systemu zdalnego nauczania, na jego wniosek w postaci formularza elektronicznego:
  https://frkat.sum.edu.pl/elearning-nowy-kurs

Materiały szkoleniowe

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych