Ostatnia modyfikacja treści: Grudzień 2, 2017 at 17:18 pm
Administratorzy: Marcin Wojciechowski [mwojciechowski@sum.edu.pl]
Adres: https://ankieta.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Okresowa ocena nauczycieli akademickich pozwala Studentom na ocenienie wykładowców, którzy przeprowadzili z nimi zajęcia dydaktyczne. Ankieta uwzględnia w szczególności następujące kryteria: techniki realizowania procesu dydaktycznego, fachowość i osobowość prowadzącego zajęcia. Uzyskane wyniki są przekazywane do właściwego Dziekana. Dodatkowo przekazywane są one także do wiadomości Prorektora ds. Studiów i Studentów oraz Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.
Ankieta dostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Ważne funkcjonalności

Począwszy od ankiety oceniającej rok akademicki 2017/2018, została wprowadzona dodatkowo możliwość oceny pracy Dziekanatów. Dziekanaty mogą być oceniane w ankiecie przez studentów a także przez doktorantów.

Zasady nadawania uprawnień

System czynny jest dla studentów od listopada do końca czerwca. Ankieta obejmuje jednocześnie zajęcia odbywające się w semestrze zimowym i letnim. Dlatego możliwe jest wielokrotne logowanie się na ten sam login i ocenianie wykładowców i zajęć, których wcześniej jeszcze nie oceniliśmy. Dostęp do systemu odbywa się poprzez wpisanie na stronie https://ankieta.sum.edu.pl unikalnego alfanumerycznego Loginu. Kody te są do odebrania, w zależności od Wydziału, bądź w Dziekanacie, bądź u starosty roku/grupy.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych