Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 20:08 pm
Administratorzy: Krzysztof Lysik [klysik@sum.edu.pl]
Adres: https://sum.edu.pl
Zgłoś problem: informatyka@sum.edu.pl

Informacje ogólne

Proxy dla studentów to usługa umożliwiająca korzystanie ze wszystkich dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych (w ramach subskrypcji SUM) spoza sieci Uniwersytetu, np. z domu. Usługa dedykowana jest dla studentów SUM, realizowana jest w ramach Studenckiego Konta Dostępowego. Dostęp do usługi odbywa się przez przeglądarkę internetową.

Ważne funkcjonalności

  1. Dostęp do pełnotekstowych artykułów elektronicznych baz medycznych spoza sieci Uniwersytetu
  2. Dostęp do strony mikroskop.sum.edu.pl spoza sieci Uniwersytetu
  3. Możliwość uruchomienia usługi w systemach operacyjnych Windows, Linux, Android

Zasady nadawania uprawnień

Do uruchomienia usługi wymagane jest osobiste konto email w domenie med.sum.edu.pl (Studenckie Konto Dostępowe). Nie jest wymagana żadna dodatkowa rejestracja. Opis konfiguracji usługi znajduje się na stronie Biblioteki SUM:

http://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=614&lang=pl

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych