Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 20:11 pm
Administratorzy: Krzysztof Lysik [klysik@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Zdalna praca to usługa umożliwiająca korzystanie z wybranych wewnętrznych usług informatycznych oraz dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych (w ramach subskrypcji SUM) spoza sieci Uniwersytetu, np. z domu. Usługa dedykowana jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów SUM.

Ważne funkcjonalności

 1. dostęp do pełnotekstowych artykułów elektronicznych baz medycznych spoza sieci Uniwersytetu
 2. dostęp do strony kontakty.sum.edu.pl spoza sieci Uniwersytetu
 3. dla opiekunów stron internetowych daje możliwość zarządzania witryną spoza sieci Uniwersytetu
 4. dla użytkowników posiadających usługę E-dysk, możliwość dostępu do swoich plików spoza sieci Uniwersytetu
 5. możliwość uruchomienia usługi w systemach operacyjnych Windows, Mac-OS, Linux
 6. dostęp do systemu Obsługi Testów i Egzaminów spoza sieci Uniwersytetu

Zasady nadawania uprawnień

Do uruchomienia usługi wymagane jest osobiste (imienne) konto email w domenie sum.edu.pl (pracownicy) lub med.sum.edu.pl (doktoranci).

Formularz rejestracyjny należy pobrać ze strony:
https://wd.sum.edu.pl/zp/

Wypełniony wniosek należy przesłać do Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM, przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach (Rektorat).

Niezbędne oprogramowanie wraz z instrukcją instalacji zostanie wysłane na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję “KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych