Czym jest Elektroniczny System Zgłoszeniowy?

System Zgłoszeniowy jest narzędziem pozwalającym na szybkie zgłaszanie problemów funkcjonowania systemów informatycznych SUM oraz wszelkich problemów związanych ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem będącym pod opieką pracowników Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM.

Dlaczego przy pierwszym użyciu muszę się zarejestrować?

Dzięki rejestracji każdy użytkownik zostaje przypisany do odpowiedniej lokalizacji. Pozwala to na automatyczne przekazywanie zgłoszeń do zespołu informatyków, odpowiedzialnych za daną jednostkę wydziałową, system lub usługę.

Dlaczego jest to zalecana forma zgłaszania problemów?

System Zgłoszeniowy ma za zadanie przyczynić się do usprawnienia procesu zgłaszania problemów przez użytkowników, a tym samym do skrócenia czasu reakcji na zaistniałe problemy. Użytkownik ma pewność, że zgłoszenie zostało przekazane do zespołu informatyków w kilka sekund po zgłoszeniu, ponadto każde zgłoszenie jest szczegółowo monitorowane i rejestrowane w systemie. System przechowuje pełną historię zgłoszeń a każde z nich jest oznaczane unikalnym numerem, na który obie strony mogą powoływać się w korespondencjach.